Być akcjonariuszem Kawiarza

Jak kupić akcje i zyskać na współpracy z Kawiarz S.A. ?

Zainteresowanych nabyciem akcji, zapraszamy do bezpośredniego kontaku z Prezesem Spółki, Piotrem Szlązakiem pod adresem akcjonariat@kawiarz.com lub telefonując pod numer 795 590 868. Obiecujemy spotkanie przy porządnej kawie. Warto przygotować informacje o liczbie akcji, którą są Państwo zainteresowani, wysokości środków, które chcieliby Państwo zainwestować lub 0 procencie wszystkich udziałów, który chcieliby Państwo pozyskać. 

Co powinienem zrobić po zakupie akcji? 

Na stronie znajduje się wzór wniosku o zmianę zapisu w Księdze Akcjonariuszy.
Wniosek o zmianę wpisu wraz z podpisaną umową, jako załącznik, należy wysłać na adres biura Kawiarza – ul. Jarzębinowa 28, 21-007 Krępiec. 

Wniosek powinien wypełnić i wysłać Nabywca.
Dodatkowo należy załączyć zgodę na elektroniczną informację o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, którą może wypełnić i wysłać Nabywca (zgoda jest dobrowolna, ułatwi ona pracę Spółce i zmniejszy koszty).  

Jakie są koszty i obowiązki podatkowe?

Sprzedający – Jeżeli przy sprzedaży akcji jest zysk to jest on opodatkowany 19%. 

Kupujący akcję – powinien złożyć PCC (Podatek od czynności cywilnoprawnych)  
w terminie 2 tyg. od dokonanej czynności i opłacić 1% podatku.

Jak sprzedać akcje?

Na poniższej stronie internetowej znajduje się umowa, którą należy podpisać w trzech egzemplarzach (po jednej ze stron i jeden egzemplarz dla spółki). 

Pytania?

Jesteś zainteresowany kupnem akcji?

Napisz –  akcjonariat@kawiarz.com

Wzory dokumentów

Wzór umowy sprzedaży akcji

Wniosek o dokonanie wpisu w księdze akcyjnej

Oświadczenie o zgodzie na powiadomienie elektroniczne o zwołaniu Walnego Zgromadzenia