Być akcjonariuszem Kawiarza

Instrukcja dla stron chcących kupić/sprzedać akcje

Jeśli chcą Państwo sprzedać, akcje najpierw należy mieć odpowiednią ilość akcji na  
dokumencie akcyjnym. Jeśli sprzedają Państwo tylko część akcji, należy je rozbić. 

 

Jak rozbić/podzielić akcję?

By rozbić akcje na kilka, należy wysłać do nas dokument akcyjny z informacją jak mają być podzielone akcje (np. Mam 100 akcji proszę o rozbicie akcji na 2 pakiety: w pierwszym 80 akcji w drugim 20 akcji). Spółka „rozmienia” na odpowiednie części, a dokumenty odsyła Państwu by mogli Państwo dokonać sprzedaży części na jakiej zależy.

 

Jak sprzedać akcje?

Na poniższej stronie internetowej znajduje się umowa, którą należy podpisać w trzech egzemplarzach (po jednej ze stron i jeden egzemplarz dla spółki). 

 

Co powinienem zrobić po zakupie akcji? 

Na stronie znajduje się również wzór wniosku o zmianę zapisu w Księdze Akcjonariuszy.
Wniosek o zmianę wpisu wraz z podpisaną umową, jako załącznik, należy wysłać na adres lubelskiego biura Kawiarza – ul. Kapucyńska 1a, 20-009 Lublin. 

Wniosek powinien wypełnić i wysłać Nabywca.
Dodatkowo należy załączyć zgodę na elektroniczną informację o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, którą może wypełnić i wysłać Nabywca (zgoda jest dobrowolna, ułatwi ona pracę Spółce i zmniejszy koszty). 

 

Jakie są koszty i obowiązki podatkowe?

Sprzedający – Jeżeli przy sprzedaży akcji jest zysk to jest on opodatkowany 19%. 

Kupujący akcję – powinien złożyć PCC (Podatek od czynności cywilnoprawnych)  
w terminie 2 tyg. od dokonanej czynności i opłacić 1% podatku.

Pytania?

Jesteś zainteresowany kupnem akcji?

Napisz –  akcjonariat@kawiarz.com

Wzory dokumentów

Wzór umowy sprzedaży akcji

Wniosek o dokonanie wpisu w księdze akcyjnej

Oświadczenie o zgodzie na powiadomienie elektroniczne o zwołaniu Walnego Zgromadzenia